Jedną z najpoważniejszych czynności, która jest obowiązkiem osób odpowiedzialnych za komunikację: marek, usług, idei, jest przygotowanie spójnej strategi komunikacji. 

Strategia musi być złożona z kilku podstawowych elementów, które porządkują myślenie. Skłania ku logicznemu postępowaniu i planowaniu. Wspiera metodykę działania. Ułatwia bieżącą pracę. Na koniec, pomaga obiektywnie ocenić, skuteczność podjętych wysiłków.  

Dokument ten, musi być spójny z DNA zleceniodawcy. Odpowiadając na zapotrzebowanie komunikacyjne produktu/usługi/idei która jest jego własnością, nadzieją lub troską. Musi dokładnie opisać grupy docelowe odbiorców komunikatów jak również metody i narzędzia, które będą użyte w czasie działań. Definiuje odpowiedzialności zleceniodawców, podwykonawców, ramy czasowe, konieczne zasoby ludzkie, zaplecze organizacyjne. Na koniec określa konieczne środki finansowe.

Aby mieć nadzieję na końcowy sukces działań komunikacyjnych, praca ta musi zostać wykonana. Na dobrą sprawę bez przygotowania zaakceptowania takiego dokumentu, nie powinno się przystępować do działań operacyjnych. Szkoda nadziei i pieniędzy.

Mało tego,  lekceważące podejście do tego zagadnienia, może doprowadzić do poważnych strat finansowych, wizerunkowych i emocjonalnych. 

Odpowiednio i odpowiedzialnie przygotowana strategia  może spowodować, iż interesariusze, klienci, partnerzy na długi czas mogą stać się wiernymi ambasadorami marki/usługi/idei. 

Warto zaangażować się i odrobić “tę” lekcję”, nawet jeśli jest ona czasami wydłużona w czasie, męcząca intelektualnie i generuje dodatkowe koszty.   

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *