Stwórzmy opowieść o Twojej marce! Użyjemy naszej kreatywności, posłużmy się głęboko wiedzą i doświadczeniem. Skomponujemy nową rzeczywistość, która pozwoli sięgnąć dalej. To oznacza większe zaangażowania, więcej klientów, większy wpływ na Waszą biznesową galaktykę.

Tworzenie Marek
Koncepty Komunikacyjne
Strategie Internetowe
Social Media Marketing
Tworzenie treści
Płatne Kampanie

Nasza strategia

uczciwość wobec klientów, świata i siebie
wysoka skuteczność działań
bezkompromisowe angażowanie się w działanie

  • 1.Badania
  • 2.Strategie
  • 4. Implementacje
  • 4. Analizy
Opracowano ponad 2000 definicji public relations. Podstawowy schemat zawiera po pierwsze “organizację”, realizującą misję o charakterze publicznym; po drugie „otoczenie” tej organizacji (np. klienci, mieszkańcy, członkowie władz lokalnych); po trzecie „relacje” pomiędzy nimi, określone wzajemnymi potrzebami.

“Ojciec PR” E. Bernays: Public relations jest próbą skonstruowania publicznego wsparcia dla działania, przypadku, ruchu lub instytucji, poprzez informację, perswazję i dostosowania się.

Jeśli założymy, że reklama jest tym, co firma mówi o sobie, to musimy przyjąć, że public relations to dokładnie wszystko to, co inni mówią o firmie. 

Amerykańskie Stowarzyszenie Public Relations (The Public Relations Society of America): – Public relations to  przemyślane, planowe i ciągłe starania o osiągnięcie i utrzymanie wzajemnego zrozumienia pomiędzy dana organizacją a jej otoczeniem. 

Czy warto inwestować czas i pieniądze w public relations?

Powszechnie znana jest opinia Billa Gatesa, twórcy firmy Microsoft, który stwierdził kiedyś – Gdybym miał ostatniego dolara w kieszeni, wydałbym go na PR. Dobrze wiemy, że dobry wizerunek i nienaganna reputacja to jeden z atrybutów, służący budowaniu przewagi konkurencyjnej !
 

Tylko tyle i aż tyle!