Szkolenia

Zorganizowaliśmy bardzo wiele szkoleń medialnych. W zależności od potrzeb i celu jaki ma zostać osiągnięty, prowadzonych samodzielnie przez Jerzego Ciszewskiego lub przez kilku, starannie dobranych ekspertów medialnych.

Były to dwa rodzaje szkoleń:

– podstawowe

– działanie w niesprzyjającym środowisku medialnym, społecznym

Biznesmen, polityk, artysta, sportowiec, przedstawiciel NGO każda osoba działająca w domenie publicznej, powinna być przygotowana do kontaktu ze światem mediów – na poziomie merytorycznym i mentalnym.

Złe wystąpienie przed kamerą może kosztować bardzo dużo!

Dobre wystąpienie przed kamerą, może przynieść znaczne zyski!

Szkolenie medialne – konieczne, jeśli występujesz przed audytorium lub udzielasz wywiadów !