Strategia

Strategia obecności i modelu funkcjonowania musi być elementem całościowego podejścia do komunikacji z rynkiem, jaki prezentuje dana organizacja tak w ujęciu marketingowym, sprzedażowym i społecznym. Wychodzące na zewnątrz komunikaty muszą być ze sobą logicznie powiązane. Przypadkowość, nieprzemyślenie komunikacji, powierzenie jej osobom niedoświadczonym, może prowadzić do zbudowania sytuacji kryzysowej w mediach społecznościowych. Tym samym osiągnie się efekt dokładnie odwrotny od założonego.

Decyzje

Nie oznacza to jednak aby nie używać kanałów komunikacyjnych jakie są dostępne w internecie. Należy koniecznie to robić. Nowoczesny marketing i komunikacja pomiędzy ludźmi nie może być efektywnie prowadzona bez wykorzystania tych możliwości. Osobnym zagadnieniem jest czy do tego celu używany jest: Facebook, Twitter, instagram, Pinterest, Linkedin, Snapchat, Messenger oraz jakiego rodzaju treści się tam umieszcza.

Te decyzje powinny zapaść po przygotowaniu i zaakceptowaniu strategii działania.