Kreacje

Rola grafiki w działaniach reklamowych, promocyjnych, komunikacyjnych jest nie do przecenienia. Jest obecna wszędzie. Bardzo pomaga w komunikacji: marek, usług, idei. Oczywistym jest, iż jej forma, kształt, przekaz muszą być elementem strategii komunikacji. Temat, kolorystyka, użyte elementy graficzne, kształty, typografia czy też również emotikony, muszą być zunifikowane i stanowić integralną część, wcześniej zaplanowanej strategii komunikacji.

Kluczem do sukcesu w procesie przygotowywania tych wizualnych produkcji jest odpowiedni grafik, team kreatywno/graficzny. Przekazanie mu odpowiedniego briefu, a później współpraca, wspólne korygowanie kierunku prac. Na koniec zadowolenie z wykonanego zlecenia.

Realizacje