***

Za Wikipedią: Komunikacja wewnętrzna
(inaczej komunikacja pracownicza, wewnętrzny PR) – funkcja zarządzania, która poprzez aktywną komunikację z wewnętrznymi interesariuszami organizacji (pracownikami etatowymi, pracownikami tymczasowymi, podwykonawcami, kadrą kierowniczą) wpływa na zaangażowanie pracowników, motywację w pracy, identyfikację z organizacją oraz lojalność, wspierając osiąganie przez organizację jej celów biznesowych.

Charakterystyka

Komunikacja wewnętrzna ma charakter interdyscyplinarny łącząc w sobie elementy nauk o zarządzaniuteorii organizacjizarządzania zasobami ludzkimipublic relations i marketingu.

Komunikacja wewnętrzna rozwija się w organizacjach od około 20 lat – początkowo koncentrowała swoje działania na sferze narzędziowej np. wydawaniu gazetek pracowniczych i organizacji spotkań firmowych. Obecnie specjaliści ds. komunikacji wewnętrznej wspomagają kadrę zarządzającą w komunikacji z pracownikami: komunikują strategię firmową oraz realizują kampanie i działania, których celem jest angażowanie pracowników. Obszarem działania specjalistów ds. komunikacji wewnętrznej są zaplanowane, systematyczne działania komunikacyjne, których celem jest wpływ na wiedzę, zachowania i postawy pracowników.

Komunikowanie zmian

Jednym z najważniejszych zadań komunikacji wewnętrznej jest komunikacja zmian: informowanie pracowników o nadchodzących zamianach, wyjaśnianie ich kontekstu, powodów ich zaistnienia oraz przebiegu ze szczególnym naciskiem na objaśnianie konsekwencji, jakie zmiany będą mieć dla pracowników. Celem tych działań jest budowanie zrozumienia pracowników dla zmian i ich akceptacji, a poprzez to usprawnienie ich przebiegu oraz lepsza realizacja zadań.

Narzędzia wykorzystywane w komunikacji wewnętrznej

 • tablice ogłoszeń
 • biuletyny i gazetki wewnętrzne
 • plakaty
 • broszury i ulotki
 • radiowęzły
 • konkursy
 • konferencje i imprezy firmowe

Narzędzia elektroniczne

Spotkania bezpośrednie – „twarzą w twarz”

 • spotkania zespołowe
 • wydarzenia specjalne (eventy)
 • objazd biur (road show)
 • spotkania z pracownikami

Komunikacja wewnętrzna w public relations

W ujęciu public relations komunikacja wewnętrzna nazywana jest wewnętrznym public relations i oznacza jedną z gałęzi PR, która obejmuje swoim oddziaływaniem pracowników organizacji. O wewnętrznym PR mowa jest w kontekście oddziaływania public relations na otoczenie organizacji, którym są jej pracownicy. Jego głównym celem jest pozyskanie pracowników jako ambasadorów organizacji, a poprzez to kształtowanie pozytywnego wizerunku organizacji w jej otoczeniu zewnętrznym, co jest jednym z celów PR. Wewnętrzny PR określany jest również jako internal PRinternal relationsemployee PRemployee communications lub relationships managementemployee relations. W ujęciu public relations komunikacja wewnętrzna ma za zadanie budowanie zadowolenia i dumy z pracy, kreowanie pozytywnego nastawienia pracowników, m.in. do ich zadań, organizacji, współpracowników i przełożonych oraz mobilizowanie do wypełniania zadań.

W ramach działań wewnętrznego PR, pracownicy informowani są o: celach firmy i jej misji, zadaniach, planach, wprowadzaniu nowych produktów i usług.

Komunikacja wewnętrzna w marketingu

Z punktu widzenia marketingu zintegrowanego, firma prowadzi wewnętrzne i zewnętrzne działania marketingowe, aby wspierać współpracę działów. Zadaniem marketingu wewnętrznego jest pozyskiwanie, szkolenie i motywowanie pracowników do dobrej obsługi klientów. Marketing wewnętrzny musi poprzedzać marketing zewnętrzny, aby przygotować pracowników do doskonałej obsługi klientów

Na ogół, firmy nie są przygotowane by profesjonalnie i skutecznie je obsługiwać. Czasami górę biorą emocje, kompletny brak znajomości funkcjonowania szerokopojętych mediów oraz świadome lub nie ignorowanie logiki. Do tego można dodać, brak umiejętności myślenia na poziomie strategicznym.

Jest kilka żelaznych zasad, które w czasie trwania medialnej sytuacji kryzysowej są obowiązkowe.

Mamy bardzo duże doświadczenie w zakresie obsługi tego typu zleceń

– potrafimy oceniać i analizować potencjalne szkody tak wizerunkowe jak i reputacyjne;

– potrafimy mierzyć się z dużymi 

– potrafimy zbudować sztab antykryzysowy;

– potrafimy zarządzać sztabem antykryzysowym;

– potrafimy wdrożyć zasady komunikacji ze światem i środowiskiem wewnętrznym;     

– potrafimy analizować informację i wyciągać wnioski;

– potrafimy modyfikować strategię naszego działania uwzględniając bieżący stan sprawy

– potrafimy zorganizować duże, profesjonalne zespoły na bieżąco monitorujące lub/i komunikujące się z zewnętrznymi interesariuszami;

–  potrafimy obiektywnie doradzać;

– potrafimy dokonać końcowego podsumowania jak również rekomendować działania i postępowanie na przyszłość mające na celu eliminowanie tego typu sytuacji kryzysowych;

– potrafimy przygotować i wdrożyć do życia, manual komunikacji kryzysowej   

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *